De Boerderij

Boerderij De Annahoeve – De Moer wordt geëxploiteerd door familie Hazenberg. Al generaties lang is de boerderij in handen van de familie Hazenberg. Een kort overzicht van de rijke historie van De Annahoeve – De Moer.

Omstreeks 1930 

Opa en oma Hazenberg-Peeters verhuizen vanuit Oosterhout naar De Moer. Ze richtten de boerderij op met de voor toen gebruikelijke gemengde bedrijfsvoering: zowel koeien als varkens. Ze bezaten destijds 17 ha  landbouwgrond.

mei'11 101

Omstreeks 1967
Het bedrijf wordt overgenomen door Paul & Annie Hazenberg-Moonen. Al snel werd besloten tot het bouwen van een ligboxen stal. Door de jaren heen werd de boerderij uitgebreid tot de huidige omvang van 55 ha en 115 koeien met 60 stuks jongvee.

In 2004
Paul en Ingrid Hazenberg-Jansen nemen het bedrijf over. De huidige veestapel bestaat onder andere uit het zwartbonte HF (Holstein Friesian) ras en het Brown Swiss ras. Dit zijn rassen geselecteerd voor het produceren van melk. Daarnaast hebben we sinds 2009 het vleesras Belgisch Witblauw tussen onze veestapel lopen.

In het jaar 2013 is er een nieuwe serrestal gebouwd zodat we weer klaar zijn voor de toekomst.

Wij zien het als een geweldige uitdaging om dit familiebedrijf, samen met onze drie kinderen, op deze manier voort te zetten. Wij hopen U graag bij ons te ontmoeten.